Relatietherapie

Zijn jullie in een fase in jullie relatie beland dat het niet meer vanzelf gaat? Worden jullie opgeslokt door de waan van de dag? Zijn jullie met elkaar in een patroon terecht gekomen, waardoor het niet meer lukt om de verbinding te voelen en je steeds meer ieder op je eigen eiland zit? Is er een derde in beeld? Hebben jullie veel conflicten? Komen jullie er samen niet uit? Dan is relatietherapie wellicht iets voor jullie.

Relatietherapie o.a. op basis van EFT (Emotionally Focused therapy) en PRI (past reality integration)

In mijn praktijk bied ik relatietherapie o.a. op basis van EFT (Emotionally Focused therapy) en PRI (past reality integration).  Partners leren stap voor stap de destructieve patronen om te buigen en opnieuw met elkaar te verbinden, een brug te bouwen naar elkaar. Als jullie kunnen leren ruzies op te lossen,  energie te steken in jullie relatie, dan is er veel te bereiken.

In het verleden ben ik SCHIP-behandelaar geweest (SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict- en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners in ouderschap). Hoewel ik geen licentie meer heb, draag ik hun visie een warm hart toe, en zal er nu en dan een onderdeel daarvan in de praktijk voorbij komen.

Hoe ziet relatietherapie er uit?

Er wordt een eerste gezamenlijk gesprek gepland. Daarin bespreken we het verloop van de relatie. Ieders kijk daarop wordt belicht. Ik zal psycho-educatie geven, uitleg geven over mogelijke destructieve patronen die ik zie.
Voor het vervolg is er desgewenst ruimte voor een individueel gesprek met elk afzonderlijk. De vervolggesprekken zijn daarna zo veel mogelijk gezamenlijk.

Met elkaar kijken we naar de patronen, triggers, hoe het zit met belangrijke relationele behoeften bij ieder en hoe jullie met elkaar communiceren. En jullie leren hoe je dat kan ombuigen naar een relatie met verbinding, betere communicatie, minder triggers, meer inzicht in patronen.

Lees hier meer over mij