Angstklachten

Functie van stress en angst

Net als stressklachten kun je ook angstklachten ervaren . Naast stress heeft ook angst een functie. Dat zit in ons systeem om te overleven. Ons brein heeft jouw ervaringen uit het verleden (of andermans ervaringen waarover je gehoord hebt, of wat je gezien hebt) opgeslagen en waarschuwt ons als er iets staat te gebeuren dat gevaarlijk lijkt. In een fractie van een seconde reageer je, je rent bijvoorbeeld weg, zonder nadenken. Nadenken doe je later.
Je brein kan te scherp afgesteld zijn. Dan heb je angst die heel reëel voelt, je lichaam en je brein geven het aan: dit is zo’n enge situatie, daar blijf je liever bij weg. Rationeel weet je wel dat de angst niet reëel is, maar je kan de angstreactie in je lichaam niet negeren, of parkeren.

Hoe reageert je lichaam bij angstklachten?

Of de angst nu reëel en terecht is, of dat het irreële angst is; de symptomen zijn hetzelfde.
Heel vroeger, toen we nog in de natuur leefden, werden we vaak blootgesteld aan gevaar. Elk moment kon er een wild dier voor je neus staan. Dan heb je geen tijd om rustig na te denken over hoe je het beste handelt.
Ons lichaam en brein zorgen ervoor dat je in een fractie van een seconde helemaal klaar staat om jezelf uit deze gevaarlijke situatie te redden. Je lichaam maakt adrenaline aan, de organen die je niet nodig hebt in deze situatie worden stilgelegd, zodat alle energie naar de benodigde actie kan gaan: vechten, vluchten of bevriezen.
Ook nu, in de moderne wereld, werkt ons systeem zo. Al zijn er andere gevaren, dan heel vroeger. Een wild dier kom je niet meer tegen.
Als ons brein te scherp is afgesteld, dan reageert ons systeem op deze manier bij reële angsten, maar ook bij angsten waarvan je normaal gesproken rationeel wel kan bedenken dat het niet gevaarlijk is. Helaas is dat deel van je brein op dit soort momenten uitgezet, of sterk door de emotie of stress beïnvloed. De behandeling van angst

Passende hulp

Als je angsten niet vanzelf verdwijnen, heb je hulp nodig om je brein en lichaam te helpen zich weer te normaliseren. Misschien zijn er onverwerkte ervaringen die maken dat de angst niet verdwijnt? Met elkaar kunnen we op zoek gaan naar hoe jij je angst beleeft en hoe je dit kan ombuigen. Dat lukt vaak niet met alleen praten (met dat deel van je brein dat we je prefrontale cortex noemen) . Methodes zoals bijvoorbeeld EMDR, EFT, neurofeedback en hypnotherapie maken contact met de breindelen die verantwoordelijk zijn voor emoties en stress (je limbisch systeem en je reptielenbrein) en helpen je brein en je lichaam om weer in balans te komen.

LEES MEER (over werking brein)